Ako vybrať RC vrtuľník?

Plnohodnotné modely vrtuľníkov, podobne ako skutočné stroje, je možné ovládať zmenou uhla stúpania. Tento ovládací prvok poskytuje oveľa rýchlejšiu odozvu na príkazy vysielané vysielačom a poskytuje ľahké nastavenia. Detské vrtuľníky majú koaxiálne rotory a sú ovládané plným uhlom sklonu - tento sklon je zabezpečený vodorovnou skrutkou.

119039-11119039-12

Je komplikované ovládať vrtuľník?
Vďaka vyspelej technológie je ovládanie vrtuľníka oveľa jednoduchšie, než tomu bolo pred 5 a viac rokmi. 4543-2Ovládanie RC vrtuľníkov zvládne každý, kto vtom má aspoň trocha praxe. Čím je vrtuľník väčší, tým viac miesta sa vyžaduje na jeho obsluhu.

Aké sú kategórie RC vrtuľníkov?
RC vrtuľníky sa dnes vyrábajú iba s jedným rotorom. Naše vrtuľníky vedia lietať dopredu, dozadu, doprava a doľava; rovnako ako naozajstné. Každá kategória sa líši dizajnom hlavy rotora a spôsobom pohonu rotora:

  • RC vrtuľníky s pevným uhlom nábehu rotorových listov - majú jednoduchšiu konštrukciu, stúpanie a klesanie sa riadi výlučne otáčkami motora. Vyrovnávací rotor je poháňaný samostatným motorom.
  • RC vrtuľníky s meniteľným uhlom nábehu rotorových listov a samostatne poháňaným vyrovnávacím rotorom - Tieto vrtuľníky majú zložitejšiu konštrukciu, stúpanie a klesanie sa riadi ako otáčkami motora, tak i uhlom rot. listov. Zadný rotor je poháňaný samostatným motorom. Tieto vrtuľníky sú schopné lietať aj základné akrobatické obraty a vďaka stále pomerne jednoduchej konštrukcii majú nízke nároky na údržbu.
  • RC vrtuľníky s meniteľným uhlom nábehu rotorových listov a spoločne poháňaným vyrovnávacím rotorom - Jedná sa o konštrukčne najzložitejšie vrtuľníky, pretože okrem cykliky je vo vrtuľníku riešený náhon zadného rotora (remienkom alebo prevodom). Tieto vrtuľníky sú schopné lietať plnou akrobaciu. Ich zložitejšia konštrukcia však znamená vyššie nároky na údržbu.

Aký je ideálny model pre začiatočníka?
Ak chcete lietať vrtuľníkom v malom priestore, je vhodné zvoliť menší typ vrtuľníka. Ak naopak, radšej lietate vonku, napríklad na záhrade, zvoľte väčší vrtuľník.

7478-67088-2

                Syma S107H s barometrom                                                    Syma S5H s barometrom a 2,4Ghz ovládaním

Vrtuľník alebo dron?
Drony sa primárne používajú na vyhotovenie videí alebo fotografií. Iná situácia je u vrtuľníkov - ovládanie nie je veľmi jednoduché, navyše vrtuľníky s rôznym uhlom nábehu umožňujú pilotovi letieť základnou akrobaciou - vrátane letu dozadu.

3907114380-9

                               Syma X22W                                                                               Ninco NINCOAIR