Tešíme sa na Vašu návštevu :)

Jednoduchý návod, ako sa vyznať v modelárskych akumulátoroch

 

image4

Väčšina RC modelov je poháňaná špecifickým typom batérie. Samozrejme, je dôležité, aby ste si vždy vybrali batériu, ktorá zodpovedá modelu. Ak zvolíte batériu, ktorá nezodpovedá výkonu motora, RC model nebude fungovať podľa očakávania.

Avšak ak ste začiatočník je ľahké sa vo výbere tej správnej batérie stratiť. V nasledujúcich riadkoch vysvetlime niektoré pojmy a priblížime vám jednotlivé typy akumulátorov, s ktorými by ste sa mohli v modelárskej výrobe stretnúť.

Čo je modelárstvo?

Pod pojmom konštrukcia modelu sa rozumie výroba konkrétneho modelu v trojrozmernej podobe. Existujú stojace modely a funkčné modely. V prípade stojaceho modelu sa kladie dôraz najmä na realistické vyobrazenie originálu.

 

Palubné nadstavby sa často nedajú otvoriť a nie je možné zabudovať do modelu diaľkové ovládanie. Tieto modely sú určené najmä na vystavenie do vitríny, kde sú chránené pred prachom a poškodením.

 

Funkčný model môže na druhej strane vykonávať veľa funkcií, ktoré má aj originál. Tento model je obzvlášť zaujímavý pre výrobcu RC modelov, pretože môže byť vybavený rádiovým diaľkovým ovládaním.

 

Monočlánky a sady

Monočlánok je jeden článok batérie. Používajú sa najmä v domácnosti v rôznych spotrebičoch či diaľkovom ovládaní. Modelári však najčastejšie používajú viac článkov natrvalo zapojenych do sady. Takto spojené monočlánky sa nazývajú akumulátorová sada(alebo RC batérie, akumulátory). Využívajú sa pri RC modeloch a elektrických autíčkach.

Základné údaje na akumulátoroch

 • Typ akumulátoru:LiPo, LiHv, LiFe, NiCd, NiMH, LiIon, olovené akumulátory.
 • Celkové napätie- V: Udáva celkové napätie všetkých článkov akumulátora.
 • Počet článkov– S: Akumulátor môže byť' tvorený jedným alebo viacerými článkami. Ak sú články zapojené paralelne, tak napätie zostáva rovnaké, ale zvyšuje sa kapacita. Ak ich však zapojíme sériovo, dostaneme vyššie napätie na rovnakej kapacite.
 • Kapacita akumulátora– mAh: Kapacita akumulátora v mAh (miliampérhodinách, 1 Ah = 1000 mAh) nám udáva prúd, ktorý je akumulátor schopný dodávať po dobu jednej hodiny. Vyššia kapacita rovná sa dlhšia výdrž akumulátoru.
 • Maximálny vybíjací prúd– C: Ďalšia dôležitá hodnota je maximálny vybíjací prúd, ktorý sa uvádza pri lithiových akumulátoroch. Na obale je označený číslom a písmenom C. Vynásobením hodnoty C a kapacity dostaneme maximálnu povolenú veľkosť vybíjacího prúdu.Niekedy sa uvádza aj maximálny nabíjací prúd, ktorý sa pohybuje v rozsahu od 0.5 do 3C.
 • Silový konektor: Slúži na nabíjanie a vybíjanie akumulátora.
 • Servisný konektor: Niektoré typy akumulátorov (napr. LiPo) majú balančný konektor na vyrovnávanie napätia na jednotlivých článkoch akumulátora pri nabíjaní.

Typy akumulátorov

NiCd akumulátory

Tieto akumulátory patria k jedných najstarších akumulátorov. Obsahujú jedovatú látku kadmiuma preto výroba týchto akumulátorov už dávno skončila. Avšak niektoré firmy ich ešte stále využívajú pri lacných RC modeloch.

 

Z užívateľského hľadiska nie sú zlé, ale ohrozujú životné prostredia, a preto by ste ich nemali nikdy vyhadzovať do domového odpadu. V súčasnosti sa tieto NiCd akumulátory nahradili NiMH, ktoré neobsahujú kadmium.

 

Využitie: Pohon menej výkonných RC modelov, vysielačov a prijímačov.

 

Výhody:

 • Akumulátor je schopný dodať vysoký prúd
 • Funguje a pracuje aj pri nízkych teplotách
 • Vysoká mechanická odolnosť

 

Nevýhody:

 • Ťažšie a objemnejšie než lithiové akumulátory
 • Samovybíjanie
 • Škodlivé pre životné prostredie

 

NiMH akumulátory

NiMH akumulátory sú najrozšírenejším zdrojom energiepre RC modely. Dnešná verzia NiMH akumulátorov vyniká malým samovybíjaním a zároveň poskytujú výborný pomer cena/výkon.

 

Nabíjanie

Oproti NiCd akumulátorom nie je potrebné ich pred nabíjaním vybíjať. Nový alebo dlho nepoužívaný akumulátor je potrebné naformátovať. Pre ukončenie nabíjania sa používa metódaDelta-Peak.

 

Metóda Delta-Peakpracuje tak, že nabíjač neustále monitoruje napätie akumulátora, a ak dôjde k poklesu napätia na akumulátore, nabíjanie sa ukončilo. Protože metóda Delta-Peak nefunguje spoľahlivo, je dôležité akumulátor počas nabíjania nenechávať bez dozoru. Keď je akumulátor počas nabíjania teplý, je nabitý.

 

Tip: Pre zníženie vnútorného odporu akumulátora je optimálne akumulátor nabíjať maximálne 2 hodiny pred jeho použitím.

 

Využitie: Pohon nenáročných RC modelov, RC vysielačoch, drobná elektronika.

 

Výhody

 • Vysoká mechanická odolnosť

Nevýhody

 • Ťažší a objemnejší než lithiové akumulátory
 • U väčších článkov dochádza k vyššiemu samovybíjaniu
 • Nutnosť formátovania akumulátorov

 

Lítium-polymérový akumulátor (Li-Pol)

Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon modelovpoháňaných elektrickým pohonom, nie je nič lepšie, ako Li-Pol akumulátory. Tieto poskytujú vysoký vybíjací prúd a vysokú kapacitu. Tieto akumulátory si vyžadujú striktne dodržiavanie správneho postupu pri nabijani, vybíjaní a skladovaní!

 

LiPo akumulátory by sa malidlhodobo skladovať nabité na 50% kapacity. Správny nabíjač by mal podporovať nabitie na skladovacie napätie. Pri dlhodobom skladovaní v nabitom alebo vybitom stave dochádza k degradácií článkov. Nikdy by nemalo dôjsť k podvybitiu článku pod 3 V, inak sa článok môže poškodiť.

 

Nabíjanie

U viacerých článkových akumulátorov je vyvedený tzv. servisný konektor, na ktorom si nabíjač vymeria napätie jednotlivých článkov. Ak je napätie článkov rozdielne, nabíjač ich prostredníctvom balancéru napätia článkov vyrovná. Niektoré akumulátory majú balancér integrovaný priamo v akumulátoru.

 

Vedeli ste, že...

...kvalitná nabíjačka s transformátorom, môže predĺžiť životnosť akumulátora? Napätie sa dá znížiť/zvýšiť na optimálnu hodnotu, čím okrem iného, zabránite prehriatiu a poškodeniu akumulátora.

 

Li-Pol akumulátory sú skvelé, avšakvhodné len pre pokročilýchužívateľov, ktorí vedia ako ich správne používať. Nie sú vhodné pre začiatočníkov, ktorí nepoužívajú správnu nabíjačku. A už vôbec nie sú vhodné pre deti.

 

Vždy používajte vhodnú nabíjačku a akumulátory skladujte v bezpečnostných obaloch!

 

Využitie: Pohon RC modelov

 

Výhody:

 • Vysoký pomer uloženej energie k hmotnosti a objemu
 • Vysoké napätie článkov
 • Veľmi nízke samovybíjanie
 • Veľmi nízky vnútorný odpor - akumulátor dodáva obrovský prúd
 • Nízka cena

Nevýhody:

 • Riziko požiaru pri mechanickom poškodení článku
 • Nutnosť dodržiavať správne zaobchádzanie s akumulátorom
 • Užší rozsah teplôt: od 5° až 40 °C

Lithium-polymérový High Voltage akumulátor (Li-Pol HV)

LiHV akumulátory sú veľmi podobné typu LiPo. Tieto akumulátory sa môžu nabíjať vo vyššom napätí - 4.35 V.Oproti LiPo akumulátorom je možné do LiHV akumulátorov dostať o približne 15-20% viac energie.

 

Nabíjanie

Podobne ako u LiPo akumulátoroch.

 

Výhody:

 • Najvyšší pomer uloženej energie k hmotnosti a objemu
 • Vysoké napätie článkov
 • Veľmi nízke samovybíjanie
 • Veľmi nízky vnútorný odpor

Nevýhody:

 • Nutnosť dodržiavať správne zaobchádzanie s akumulátorom
 • Užší rozsah teplôt: od 5° až 40 °C
 • Vyššia cena

Lithium-iontový akumulátor (Li-Ion)

Akumulátor Li-ion patrí k prvým lithiový akumulátor. Má vysokú hustotu energievzhľadom k objemu.

 

Nabíjanie

Je podobné ako u LiPo akumulátoroch.

 

Využitie: Najčastejšie sú používané v RC vysielačoch, prijímačoch, na pohon niektorých menej náročných RC modelov, spotrebná elektronika (mobil, diaľkové ovládanie).

 

Výhody:

 • Nižšia cena a vyššia životnosť než LiPo akumulátory
 • Vysoká hustota energie vzhľadom k objemu a hmotnosti
 • Nízke samovybíjanie
 • Mechanická odolnosť

Nevýhody:

 • Nutnosť dodržiavania správneho zaobchádzania s akumulátorom
 • Horšie vlastnosti pri teplotách pod 5 °C

Lithium-železo-fosfátový akumulátor (LiFe)

LiFe akumulátory sú zriedkavé, no vynikajú predovšetkým dlhou životnosťou a vysokým počtom nabíjacích cyklov. Oproti LiPo akumulátorom majú LiFe akumulátory široký rozsah teplôt a vysokú chemickú stálosť. Z toho dôvodu sú vhodné najmä na napájanie prijímačov, na zapojenie elektronického zapaľovania alebo do RC vysielačov.

 

Nabíjanie

Je podobné ako u LiPo akumulátoroch.

 

Využitie: Pohon modelov, RC vysielače, RC prijímače, spotrebná elektronika.

 

Výhody:

 • Vysoká bezpečnosť
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Vysoká životnosť
 • Schopnosť dodávať vysoký prúd
 • Široký rozsah teplôt: od -15° do +60°C

Nevýhody:

 • Oproti ostatným lithiovým akumulátorom má nižšiu mernú kapacitu
 • Vyššia cena

 

Olovené akumulátory

Hlavnou výhodou olovených akumulátorov je nízka cena, schopnosť dodávať vysoké rázové prúdy a nadštandardná životnosť.

 

Využitie: Dnes sa olovené akumulátory využívajú najmä v modelárstve vo výstavbe lodí alebo do starboxov lietadiel.

 

Výhody:

 • Vysoké rázové prúdy
 • Nízka cena
 • Dlhodobá životnosť
 • Ľahká recyklovatelnost'

Nevýhody:

 • Vysoká hmotnosť
 • Obmedzená mechanická odolnosť v dôsledku vysokej hmotnosti elektród

 

Tipy na záver:

 1. Do RC modelov vkladajte iba úplne nabité akumulátory
 2. Neprerušujte činnosť RC modelov
 3. Po skončení prevádzky akumulátory odpojde a vyberte ich z modelov
 4. Akumulátory striktne nabíjajte a skladujte podľa odporúčania výrobcu
 5. Akumulátory skladujte v ochranných obaloch
 6. Investujte do kvalitnej programovateľnej nabíjačky

 

 

Zdroj obrázkov: pexels.com