Tešíme sa na Vašu návštevu :)

Ako správne zaobchádzať s batériami

Výmena a nabíjanie batérie:
1. Vypnite kvadrokoptéru a otvorte kryt batérie.
2. Vytiahnite drôt batérie.
3. Zastrčte nabíjačku do zásuvky alebo USB a potom prepojte s batériou, tým sa začne nabíjať batéria.
4. Na USB kábli/ nabíjačke nájdete LED diódu ktorá bude svietiť v priebehu nabíjania. Keď dosvieti znamená to že je model pripravený, nabitý.

Upozornenie pri nabíjaní:

Po ukončení lietania nenabíjajte batériu ihneď, počkajte niekoľko minút až sa batéria ochladí a bude bezpečné ju nabíjať. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a prípadne i k požiaru.

Pri nabíjaní vyberte z kvadrokoptéry batérie. Na proces nabíjania by mala vždy dohliadať dospelá osoba, nenechávajte nabíjať batériu bez dozoru (môžete tak predísť škodám, ktoré môžu vzniknúť).

Batéria, ktorá dlho nebola použitá stráca svoju kapacitu automaticky po nejakej dobe. Ak viete, že dlhšiu dobu nebudete s dronom lietať, nenechávajte batériu úplne vybitú!